ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความเสียหายจากเหตุใดบ้าง?

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองความเสียหายจากเหตุใดบ้าง?

ปกติประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จะคุ้มครอง 6 ภัยหลัก ได้แก่ ภัยไฟไหม้, ภัยฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม,น้ำซึมจากฐานรากหรือท่อประปาแตกนอกอาคาร) ถ้าจะให้คุ้มครองมากกว่านี้ก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ เช่น ภัยพิบัติ (น้ำท่วม,พายุ,แผ่นดินไหว) เป็นต้น

ประกันอัคคีภัย คุ้มครองทรัพย์สินใดในบ้านบ้าง?

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยปกติหมายถึง สิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่รวมฐานราก และหรือทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ที่มีไว้เพื่อการอยู่อาศัยตามปกติ เช่น เฟอร์นิเจอร์บิวอินด์ หรืออาจะเป็นเครื่องใช้ภายในบ้านที่ไม่ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ แต่ถ้าทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสาเหตุอื่น ๆ เราก็ต้องย้อนกลับไปดูความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยอีกทีว่าคุ้มครองทรัพย์สินจากเหตุใดบ้างซึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันไปในแต่ละกรมธรรม์

เบื้ยประกันแพงไหม?

เบี้ยประกันอัคคีภัยกำหนดโดยกรมการประกันภัย ซึ่งอัตราค่อนข้างถูก ส่วนใหญ่จะคิดอัตรา 0.101% ของทุนประกันภัย บวกค่าธรรมเนียมนิดหน่อยและขึ้นอยู่กับ สถานที่, ลักษณะการใช้สถานที่, ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง เช่น ผนัง โครงสร้าง พื้น, ลักษณะภัยที่เอาประกัน นอกจากนี้การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ไว้ภายในบ้าน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง หรือเครื่องตรวจจับควัน เป็นตัวช่วยทำให้มีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยถูกลง

ดังนั้น สมมติทุนประกัน 1 ล้าน ค่าเบี้ยก็ตกปีละเพียง 1,000 บาทเท่านั้น แต่แนะนำว่าควรทำประกันระยะยาว 2 ปีหรือ 3 ปี เพราะจะได้ส่วนลด ค่าเบี้ยจะถูกกว่า เช่น ทำปีเดียวเบี้ยประกัน 900/ปี
แต่ถ้าทำ 2 ปี จะจ่ายค่าเบี้ยประกันแค่ 175% ของเบี้ยประกัน 1 ปี ( = 1,575 บาท)
และถ้าทำระยะยาว 3 ปี จะจ่ายค่าเบี้ยประกันแค่ 250% ของค่าเบี้ยประกัน 1 ปี (= 2,250 บาท) เป็นต้น

เบี้ยประกันอัคคีภัย เหมาะกับใคร ?

เจ้าของบ้าน เจ้าของห้อง ยิ่งใครที่อยู่ในหมู่บ้าน ทาวเฮาส์ ตึกแถวหรืออยู่คอนโดยิ่งต้องทำ ! เพราะถ้าเกิดไฟไหม้แล้วเราไม่ได้ทำประกันจะยุ่งยากมาก นอกจากทรัพย์สินของเราจะเสียหายหมดตัวแล้ว ถ้าไฟไหม้แล้วไฟลามไปบ้านคนอื่นอีก รับรองเลยว่าเดือนร้อนหนักเป็นหลายเท่า บ้านตัวเองก็วอด แถมยังต้องชดใช้บ้านคนอื่น จะเอาเงินมาจากไหน

ในส่วนของคอนโดฯ หลายๆ คนมีข้อสงสัยว่ามันจะซ้ำซ้อนกับประกันของคอนโดฯ หรือไม่ คำตอบคือไม่ เนื่องจากประกันอัคคีภัยคอนโดฯ ที่นิติฯ เป็นคนทำ(แต่เรียกเก็บจากเจ้าของห้อง)นั้น เป็นการทำประกันภัยเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นของส่วนกลางเท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่ถือว่าซ้ำซ้อน เพราะถ้าเราทำเราก็ทำเฉพาะห้องเราหรือทรัพย์สินส่วนตัวของเรา

ควรซื้อทุนประกันอัคคีภัยเท่าไหร่?

การทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยควรทำให้ครอบคลุมมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน แต่ไม่ควรทำประกันเกินมูลค่าบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน เพราะหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้ สมมติว่า ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน มูลค่า 2,000,000 บาท แบ่งเป็นที่ดิน 1,000,000 บาท และบ้าน 1,000,000 บาท ดังนั้น ทุนประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมมูลค่าบ้าน เท่ากับ 1,000,000 บาท แต่ความคุ้มครองนี้ยังไม่ครอบคลุมกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน หากเกิดความเสียหายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งผู้เอาประกันสามารถแจ้งให้คุ้มครองเพิ่มในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น

• ทุนประกันบ้าน 1,000,000 บาท
• ทุนประกันเฟอร์นิเจอร์ 500,000 บาท
• รวม 1,500,000 บาท

ไม่ควรทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน เป็นข้อยกเว้นเฉพาะประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยเท่านั้น จากตัวอย่างข้างต้น หากผู้เอาประกันไม่ประสงค์ทำเต็มมูลค่าทรัพย์สิน แต่ควรทำทุนประกันไม่ต่ำกว่า 700,000 บาท หรือ 70% ตามหลักเกณฑ์การประกันอัคคีภัย เพราะหากเกิดอัคคีภัยเสียหายทั้งหมดประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามทุนประกันที่ได้ทำไว้คือ 700,000 บาท แต่หากผู้เอาประกันทำประกันอัคคีภัยทุนประกันต่ำกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สิน เช่น ต้องการทุนประกันเพียง 600,000 บาท คิดเป็น 60% ต่อมาเกิดอัคคีภัยเสียหายบางส่วน ประเมินความเสียหาย 300,000 บาท ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนเพียง 180,000 บาท (300,000 X 60%) ตามหลักเกณฑ์ถือว่าผู้เอาประกันภัยรับความเสี่ยงบางส่วนไว้เองซื้อความ

ดังนั้นก่อนทำประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดความคุ้มครองอย่างละเอียด อัคคีภัยอาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน กับใครก็ได้ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวคงไม่เกิดกับเรา เพราะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วไม่มีประกันรองรับ ความเสียหายนั้นใหญ่หลวงนัก บ้านเดิม ทรัพย์สินเดิมไหม้ไปในกองเพลิง เงินจะสร้างบ้านใหม่ก็ไม่มี ดังนั้นทำประกันไว้เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ถ้าพิจารณาดีๆ จะเห็นว่า เบี้ยประกันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับมูลค่าบ้านและสิ่งของมีค่าต่างๆ ของเรา อย่าให้เข้าทำนองเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่ายเลย

ธุรกิจรับผลิตของชำร่วย บทบาทสำคัญในการทำของแทนคำขอบคุณต่าง ๆ

ธุรกิจรับผลิตของชำร่วย บทบาทสำคัญในการทำของแทนคำขอบคุณต่าง ๆ

การบริการของธุรกิจต่างๆที่มีให้บริการในยุคนี้นั้นจะมองเห็นได้ว่าระบบออนไลน์กำลังเข้ามามีหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับในการติดต่อและทำการสื่อสารรวมทั้งการให้บริการแก่ลูกค้า ที่ได้เลือกใช้บริการกันสำหรับเพื่อการขายของชนิดของชำร่วยเองก็สามารถออกหาตามสถานที่ให้บริการขายหรือการติดต่อผ่านระบบออนไลน์กันได้ แม้กระนั้นในการเลือก ธุรกิจรับผลิตของชำร่วย เป็นอีกหนึ่งวิถีทางสำหรับเพื่อการให้บริการกับลูกค้าที่อยากของที่ระลึกเอาไปใช้ในงานพิธีต่างๆที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นกันแล้วในระบบของการติดต่อผ่านระบบธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถเลือกใช้บริการกับระบบของแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อได้ตลอดระยะเวลาเลือกแบบที่ตนเองถูกใจด้วยความมากมายหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ได้เอามาเสนอขายให้กับลูกค้าได้เลือกใช้บริการกัน การให้ความเอาใจใส่ในงานพิธี ระยะเวลาสำคัญต่างๆนั้นการมีแขกเข้ามาเป็นเยอะๆเองนั้นก็บางครั้งก็อาจจะควรจะมีการแจกของชำร่วยแทนจิตใจให้กับแขกที่เข้ามาร่วมงาน สำหรับเจ้าภาพที่บางครั้งก็อาจจะยังไม่เคยจัดงานมาก่อนนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการเลือกใช้บริการกับ ธุรกิจรับผลิตของชำร่วย ที่มิได้รับผลิตเพียงอย่างเดียว

แม้กระนั้นยังมีการชี้แนะของที่ระลึกที่เหมาะสมกับงานที่ได้จัดเพื่อเจ้าภาพหรือลูกค้านั้นได้กำเนิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นสำหรับในการดูแลแขกที่ร่วมงานได้ตรงตามแบบที่อยากเอาไว้แนวทางการทำธุรกิจในสมัยปัจจุบันเองมีแบบนานับประการตามรูปแบบของหน้างานที่มีให้บริการกันนั้นจะมองเห็นได้ว่าความจำเป็นต้องในระบบของกระบวนการทำธุรกิจที่มีให้บริการเดี๋ยวนี้เองก็มีความไม่เหมือนกันไปตามรูปแบบของสิ่งที่มีความต้องการลูกค้าที่ได้เลือกเข้าใช้บริการกัน ลำดับของกระบวนการทำธุรกิจที่มีให้บริการขณะนี้นั้นจะมีให้มองเห็นกันแล้วว่าจะย้ำไปในทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่ปรารถนามองหาสิ่งที่จะใช้ประโยชน์ได้มีประโยชน์กับตนเองกันนั้น สำหรับในการเข้าเลือกใช้บริการของลูกค้าเองบางทีก็อาจจะควรมีความปรารถนาสำหรับในการดูหรือเลือกผลิตภัณฑ์จะต้องมีการชำระเงินเพื่อแลกกันในเรื่องของงานกิจกรรมสำคัญต่างๆนั้นเมื่อตนเองได้เป็นเจ้าภาพเองก็บางทีอาจจะควรมีการแจกข้าวของของชำร่วยต่างๆเพื่อทดแทนให้เป็นน้ำหัวใจแก่ผู้เข้าร่วมงานได้รู้เรื่องว่าเจ้าภาพเองมีการขอบคุณมากแขกทุกคน ธุรกิจรับผลิตของชำร่วย ก็มีการบริการที่รับการสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ให้ตรงเวลางานดังที่สั่งได้แล้วในขณะนี้

สายไฟ THW คืออะไร

สายไฟ IEC01 องค์ประกอบ ก็จะเหมือนๆกับ สายไฟ THW เป็นสายไฟจำพวกที่มีฉนวนเปลือกครอบคลุมด้วย พีวีซี pvc มีลักษณะกลม ห่อหุ้มแกนตัวนำทองแดง โดยตัวนำบางทีอาจเป็นลวดทองแดงเส้นเดี่ยวเส้นเดียว หรือ เป็นลวดทองแดงหลายเส้น แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเป็นเส้นฝอยๆบิดเกลียว แรงดันกระแสไฟไม่เกิน 450/750โวลท์ 70องศาC

กฎข้อบังคับสีของสายไฟ THW

การเลือกสีของสายไฟ THW ให้เลือกใช้งานตามข้อปฏิบัติของการไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ สีน้ำตาล ดำ เทา จะเป็นสีหลัก สำหรับเป็นเส้น Line(L) L1 L2 L3 เป็นลำดับ ส่วนสี ฟ้าอ่อน ใช้เป็นเส้น neutron(N) ส่วนสี เขียวแถบเหลืองจะใช้เป็นสายดิน ลงกราวน์ ground (G) ส่วนสีอื่น แดง เหลือง ขาว ก็บางทีอาจจะใช้ในวงจร ย่อยๆเพื่อแบ่งกลุ่มวงจร หรือ ระบุ เพื่อความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแยกวงจร

ขนาดของสายไฟ THW

สายไฟ THW มีขนาดกันตั้งแต่ เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1.5sqmm. ไปจนกระทั่งถึง 400sqmm. (sqmm. square milimeter เป็นพื้นที่หน้าตัดของทองแดงไม่รวมฉนวน) การใช้แรงงานกาง ยึดโยง บนลูกถ้วย บนแร็ค ร้อยท่อเหลือง ท่อขาว รางไวร์เวย์ wire way ท่อเหล็ก EMT IMC ท่ออ่อนเหล็ก ท่ออ่อนกันน้ำ โดยยึดไปกับแนวกำแพง แนวรั้ว ในฝ้า ใต้ฝ้า โดยสายไฟ THW IEC01 ห้ามนำไปฝัง การ ทนกระแส ของสาย THW มองพอดีตารางด้านล่าง

คำแนะนำการใช้สาย THW แต่ละขนาดให้เหมาะสมควร

ข้อเสนอสำหรับใช้งานสายไฟ IEC01 THW ในพื้นฐาน สำหรับในตึกบ้าน แล้วก็ที่ทำการทั่วๆไป บางขนาดที่พวกเราใช้งานเป็นประจำให้นึกถึง การตำหนิดตั้ง ปริมาณสายและก็ขนาดของสาย ในท่อและก็รางให้ถูก นอกเหนือจากนั้นจึงควรพิจารณาถึงความยาวของสาย แรงกดดันตก ภาวะอุณหภูมิแวดล้อมเป็นหลัก

1. IEC01 THW 1×1.5 sqmm. มักใช้สำหรับต่อดวงโคม หลอดไฟฟ้า แล้วก็วงจรไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่เท่าไรนัก โดยใช้เบรกเกอร์ 10A-16A ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการติดตั้ง

2. IEC01 THW 1X2.5 sqmm. เรียกว่าพบเจอมากมายใน วงจรย่อยของ เต้ารับ วงจรย่อยของดวงโคมหลอดไฟฟ้า แม้แต่เครื่องทำน้ำอุ่นเตาไฟฟ้า ที่ไม่เกิน 3500วัตต์ เครื่องปรับอากาศตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 18000 BTU ปั้มน้ำ มอเตอร์ ขนาดเล็ก จนกระทั่ง 1500W หรือ 2แรงม้า แล้วก็ สายไฟ THW 2.5 จะเป็นสายไฟฟ้า สำหรับวงจรย่อย ขนาดเล็กได้ โดยใช้เบรกเกอร์16A-20A ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการติดตั้ง รวมถึงเรื่องของการออกแบบ

3. IEC01 THW 1X4 sqmm. ก็จะใช้เป็นวงจรย่อยเต้ารับที่ใช้ความรุนแรงกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำอุ่นขนาดไม่เกิน4500วัตต์ เตรื่องปรับอากาศ และก็ใช้เป็นวงจรสายป้อนสำหรับคุมวงจรของห้องขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยพิเคราะห์ใช้เบรเกอร์ 20A-25A ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

4. IECO1 THW 1X6 จะใช้งานกับ เครื่องน้ำอุ่นไม่เกิน6000W วัตต์ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็นเมนคุมห้องที่ใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะขึ้น หรือจ่ายกระแสไฟให้ วงจรย่อยตามชั้นโดยใช้กระแสไฟ ไม่เกิน 25A มีเบรกเกอร์ คุมไม่เกิน25A-32A

5. IEC01 THW 1×10 จะใช้กับ เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด8000-10000วัตต์ หรือจะเป็นวงจรสายป้อน ให้ส่วนที่เป็น หอพัก ที่มีอีกทั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นเตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ โดยมีเบรกเกอร์ คุมไม่เกิน 40A เนื่องจากว่าสายจ่ายในตึกส่วนใหญ่จะเป็นจะต้องทำการเดินในท่อหรือราง รวมทั้งจะต้องนึกถึงขนาดท่อ ราง ให้สมควรด้วย ถ้าคือการใช้งานขึงบนแรค บางทีอาจใช้เบรกเกอร์คุม ถึง50A

6. IEC01 THW 1×16 มักใช้งานกับเครื่องใช้สอยหรือเครื่องจักร ที่ใช้ความรุนแรงไฟมากมาย หรือเป็นสายเมนที่ต่อโยงมาจากมิเตอร์กระแสไฟฟ้า15(45) A แลัวร้อยท่อเพื่อเข้ามาที่ตู้คอนซูเมอร์ แล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้ทั้งยังบ้านตึก โดยใช้เบรเกอร์คุม50A รวมทั้งมีค่าพิกัดกระแสลัดวงจร (IC interrupting current) มากพอที่การไฟฟ้าได้กำหนดเอาไว้

7. IEC01 THW 1X25 เมื่อใช้งานในตึกแล้วใส่ท่อ เบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 63A ก็ใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่มากมาย อุปกรณ์ไฟฟ้า เต้ารับ ดวงโคมไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

8. IEC01 THW 1X35 เมื่อใช้งานในตึกแล้วใส่ท่อ เบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 80A ยังคงใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่มากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เต้ารับ ดวงโคมจำนวนมาก หรือ ขอมิเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า30(100) ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใคร่ครวญขั้นตอนการเดินสาย ขนาดเบรเกอร์ตามข้อปฏิบัติ ของการขอใช้ไฟ ให้ถูก

9. IEC01 THW 1X50 เมื่อใช้งานในตึกใส่ท่อ หรือราง ขนาดเบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 100A และก็ ยังคงใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่ใหญ่ ที่มีปริมาณห้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เต้ารับ ดวงโคมจำนวนมาก หรือ เป็นสายเมน ขอมิเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า30(100) ได้ ซึ่งจำเป็นต้องไตร่ตรองแนวทางการเดินสาย ขนาดเบรเกอร์ตามข้อปฏิบัติ ของการขอใช้ไฟ ให้ถูกต้อง

10. IEC01 THW ส่วนขนาดสายไฟฟ้าที่มีเบอร์มากยิ่งขึ้นก็ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมายคือพื้นที่หน้าตัดทองแดงใหญ่ขึ้นก็จ่ายกระแสไฟ กะแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ใช้งานกับบ้าน ตึก โรงงาน ซึ่งจำต้องคำนวณ เนื้อที่ด้วยว่าขนาดใช้งาน ให้เหมาะสมควร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่า

สรุป

เมื่อไตร่ตรองแล้วจะมีความเห็นว่าสายไฟ THW ขนาดไม่ใหญ่นัก ยกตัวอย่างเช่นTHW1X1.5 THW 1X2.5 เกี่ยวพันกับ บุคคล ผู้ใช้ไฟมากมาย อย่างเช่น ดวงโคมฟ้า ส่องสว่าง และก็เต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทั่วๆไป แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านอย่างยิ่ง รวมทั้งมีจุดใช้งาน รอยต่อสายมากมาย จำเป็นจะต้องเน้นย้ำสำหรับการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ตามมาตรฐาน อย่างแท้จริง การต่อใช้งานให้แน่น อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะ IEC01 THW 1X2.5 หรือ THW2.5 หรือที่เราเรียก

กันจันชินหรือเคยปาก ว่า สายเดี่ยว 2.5 การพันสายต่อสาย จุดเชื่อมสาย จุดพักสายไฟในพูลบ็อก จุดเข้าสายที่เต้ารับ สวิชท์ จำจะเป็นต้องแน่นพอ การใช้วายนัท ที่มีคุณภาพดี วิธีพันสายที่ถูกวิธี ก็จะก่อให้สายไม่หลุด หละหลวมโยก ซึ่งบางทีอาจเป็นต้นเหตุให้ทำให้เป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วก็ตัวของอาคารหรือตึกได้ ส่วนขนาดอื่นดังเช่นTHW 1X4 THW1X6 หรือทุกขนาด ทุกชนิด นั้นก็ด้วยเหมือนกัน การออกแบบ จัดตั้ง ใช้สายได้ขนาดที่ถูก ราง ท่อ ถูกขนาด การใช้หาง

ปลา วายนัท ที่มีคุณภาพสูง การต่อสายถูกต้องหรือถูกวิธี แน่นมากพอ ก็จะอีกทั้งยังจะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าการซ่อมแซม และก็ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ กระแสไฟฟ้านั้นได้เป็นอย่างดี