การเลือกประเภทของงานสกรีนเสื้อเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

การเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานสกรีนเสื้อนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ เพราะหากเลือกใช้เนื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ตัวผู้สวมใส่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน และอาจมีปัญหาในเรื่องของความทนทานและความสิ้นเปลืองของงบประมาณที่จะเกิดขึ้น และปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ลายลงบนวัสดุชินดต่างๆนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาหลากหลายประเภท

ปัจจุบันธุรกิจการสกรีนเสื้อผ้าได้รับการพัฒนาไปจากเดิมมาก อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะการนำเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กับการพิมพ์เสื้อผ้า ซึ่งผลงานที่ได้จากการพิมพ์แบบดิจิทัลนี้นั้นมีความคมชัด และสามารถพิมพ์สีได้มากกว่าระบบการพิมพ์แบบบล็อคสกรีน รวมไปถึงความคงทนของงานพิมพ์ก็ดีกว่า

การเลือกประเภทของงานสกรีนเสื้อ
1.การสกรีนเสื้อระบบซิลค์สกรีน ( Silkscreen ) เป็นงานสกรีนที่จะใช้แม่พิมพ์ (บล๊อคสกรีน) เพื่อสกรีนลงบนวัสดุ นิยมใช้สกรีนเสื้อยืด แต่ก็ สามารถสกรีนวัสดุอื่นๆที่มีลักษณะผิวเรียบ อย่างเช่นกระจก ผนัง ร่ม กระเป๋าชนิดต่างๆ เป็นระบบที่ใช้ 1 บล๊อค ต่อ 1 สี เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ และฝีมือในการแกะบล๊อคสกรีน เหมาะกับงานพิมพ์หรือสกรีนจำนวนมาก

2.การสกรีนเสื้อนะบบดิจิตอล ( DGT ) เหมือนเครื่องปริ้น inkjet ทั่วไปที่ปริ้นลงกระดาษ ต่างกันที่ ตัวเครื่องสกรีน DGT นี้ สามารถปริ้นสีที่ใช้สำหรับเสื้อยืด Cotton 100 % ลงไปตรง ๆ เหมาะสำหรับ งานที่ ต้องการงานที่มีสีสัน ความละเอียดสูง แต่งานชนิดนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่ที่ ความคงทนของเนื้อสีและราคาที่ข้อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงานซิลค์สกรีน

3.การสกรีนระบบดิจิตอลฮีททรานเฟอร์ ( Heart Transfer ) หรืองานรีดร้อน จะเป็นงานสกรีนเสื้อที่มีลักษณะคล้ายๆงานสกรีนดิจิตอล ต่างกันตรงที่ขั้นตอนการสกรีนเสื้อและเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นการปริ้นแบบลงกระดาษซับลิเมชั่นด้วยหมึกซับลิเมชัน จากนั้นนำไปรีดด้วยความร้อนลงไปบนเสื้อยืดที่มีเนื้อผ้าที่มีส่วนผสมของพอลิเอสเตอร์ งานสกรีนเสื้อชนิดนี้มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถทำบนเสื้อ Cotton 100 % ได้และไม่เหมาะกับการสกรีนลงบนเสื้อสีเข้ม