สมาร์ทโฮม ให้บ้านดูแลคุณ ช่วยเหลือคุณให้สะดวกขึ้น

เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวัน มีส่วนทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ สมาร์ทโฮมเป็นเทคโนโลยีหนึ่งในบ้านซึ่งได้มอบความสะดวกสบายให้คุณผู้อยู่อาศัย ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้ในบ้าน เปิดปิดไฟแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศอัติโนมัติ และยังช่วยคลายกังวลที่จะลืมเปิดปิด รวมถึงช่วยคุณดูแลได้ในเรื่องความปลอดภัย เมื่อในแต่ละวัน เรามีภาระและสิ่งที่ต้องทำมากมาย แต่ในบ้านเรายังมีสิ่งที่เราต้องทำและดูแลอีก ให้บ้านช่วยคุณ แทนที่คุณจะต้องคอยดูแลบ้าน

เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ดูเป็นวิทยาการขั้นสูง และคนทั่วไปจะคิดว่ามีความยุ่งยากและราคาแพง แต่แท้จริงแล้ว ณ เวลานี้เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาและแพร่หลายขึ้นมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง จนทำให้บ้านไหนๆ สามารถเริ่มต้น Smart Home ได้ แต่เราก็ต้องคัดเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ

ด้วยอุปกรณ์และระบบ Smart Home จะช่วยให้คุณคลายความกังวลลงได้ เนื่องจากคุณมีผู้ช่วยเพิ่มในการดูแลบ้านของคุณ การเปิดปิดล็อคประตูจากมือถือเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นรวมถึงเมื่อลืม หรือไม่แน่ใจว่าได้ปิดหรือไม่และยังสามารถดูภาพวีดีโอจากประตูได้ การตั้งเวลาอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้าน ทำให้ตัดเรื่องที่คุณต้องทำ หรือกลัวว่าลืมทำออกไปได้บ้าง

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากประสิทธิภาพของร่างกายย่อมต้องมีลดลงบ้างตามอายุ เช่น ความแข็งแรง สายตา การเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่พบได้ ในแต่ละปี 30% ของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปจะพบการหกล้ม และใน 10% ของกลุ่มที่ล้มนี้มีการล้มอยู่หลายครั้ง นอกจากนี้ยังพบกลุ่มที่มีอาการความจำเลื่อม หรืออัลไซเมอร์ด้วย

หากเรามี สมาร์ทโฮม ให้บ้านดูแลคุณ ช่วยเหลือคุณให้สะดวกขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุด้วย จะดีแค่ไหนที่คุณจะกังวลน้อยลง มีผู้ช่วยคุณและดูแลคนที่คุณห่วงใย เช่น สมาร์ทโฮม ช่วยเปิดปิดไฟแสงสว่างตามเวลากิจวัตร หรือเปิดตามพื้นที่ทิศทางที่เดินไป รวมถึงช่วยตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ หรือพัดลม เปิดปิดม่านกันแสงแดด

นอกจากผู้สูงอายุแล้ว กลุ่มผู้ที่มีข้อจำกัดด้านสภาพร่างกาย หรือผู้พิการสามารถใช้ Smart Home ให้เกิดความสะดวกสบายได้ในลักษณะเดียวกัน ขณะที่กลุ่มเด็กเองก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง ถ้ามีอุปกรณ์หรือระบบที่คอยบอกว่า เด็กๆ หรือลูกของคุณเดินผ่านเข้าประตูมาอยู่ที่บ้านแล้วน่าจะทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจมากขึ้น

หากเรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้าน สมาร์ทโฮม สามารถช่วยตรวจดูปริมาณอาหาร และตั้งเวลาควบคุมปริมาณ รวมถึงดู location GPS และ ผ่านกล้องวีดีโอ

ยังมีสถานการณ์ที่ Smart Home ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย และช่วยลดความความกังวล ได้อีกมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ และไลฟสไตล์ของแต่ละคน และแต่ละบ้าน