สายไฟ THW คืออะไร

สายไฟ IEC01 องค์ประกอบ ก็จะเหมือนๆกับ สายไฟ THW เป็นสายไฟจำพวกที่มีฉนวนเปลือกครอบคลุมด้วย พีวีซี pvc มีลักษณะกลม ห่อหุ้มแกนตัวนำทองแดง โดยตัวนำบางทีอาจเป็นลวดทองแดงเส้นเดี่ยวเส้นเดียว หรือ เป็นลวดทองแดงหลายเส้น แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดเป็นเส้นฝอยๆบิดเกลียว แรงดันกระแสไฟไม่เกิน 450/750โวลท์ 70องศาC

กฎข้อบังคับสีของสายไฟ THW

การเลือกสีของสายไฟ THW ให้เลือกใช้งานตามข้อปฏิบัติของการไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ สีน้ำตาล ดำ เทา จะเป็นสีหลัก สำหรับเป็นเส้น Line(L) L1 L2 L3 เป็นลำดับ ส่วนสี ฟ้าอ่อน ใช้เป็นเส้น neutron(N) ส่วนสี เขียวแถบเหลืองจะใช้เป็นสายดิน ลงกราวน์ ground (G) ส่วนสีอื่น แดง เหลือง ขาว ก็บางทีอาจจะใช้ในวงจร ย่อยๆเพื่อแบ่งกลุ่มวงจร หรือ ระบุ เพื่อความรู้ความเข้าใจสำหรับในการแยกวงจร

ขนาดของสายไฟ THW

สายไฟ THW มีขนาดกันตั้งแต่ เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1.5sqmm. ไปจนกระทั่งถึง 400sqmm. (sqmm. square milimeter เป็นพื้นที่หน้าตัดของทองแดงไม่รวมฉนวน) การใช้แรงงานกาง ยึดโยง บนลูกถ้วย บนแร็ค ร้อยท่อเหลือง ท่อขาว รางไวร์เวย์ wire way ท่อเหล็ก EMT IMC ท่ออ่อนเหล็ก ท่ออ่อนกันน้ำ โดยยึดไปกับแนวกำแพง แนวรั้ว ในฝ้า ใต้ฝ้า โดยสายไฟ THW IEC01 ห้ามนำไปฝัง การ ทนกระแส ของสาย THW มองพอดีตารางด้านล่าง

คำแนะนำการใช้สาย THW แต่ละขนาดให้เหมาะสมควร

ข้อเสนอสำหรับใช้งานสายไฟ IEC01 THW ในพื้นฐาน สำหรับในตึกบ้าน แล้วก็ที่ทำการทั่วๆไป บางขนาดที่พวกเราใช้งานเป็นประจำให้นึกถึง การตำหนิดตั้ง ปริมาณสายและก็ขนาดของสาย ในท่อและก็รางให้ถูก นอกเหนือจากนั้นจึงควรพิจารณาถึงความยาวของสาย แรงกดดันตก ภาวะอุณหภูมิแวดล้อมเป็นหลัก

1. IEC01 THW 1×1.5 sqmm. มักใช้สำหรับต่อดวงโคม หลอดไฟฟ้า แล้วก็วงจรไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่เท่าไรนัก โดยใช้เบรกเกอร์ 10A-16A ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการติดตั้ง

2. IEC01 THW 1X2.5 sqmm. เรียกว่าพบเจอมากมายใน วงจรย่อยของ เต้ารับ วงจรย่อยของดวงโคมหลอดไฟฟ้า แม้แต่เครื่องทำน้ำอุ่นเตาไฟฟ้า ที่ไม่เกิน 3500วัตต์ เครื่องปรับอากาศตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึง 18000 BTU ปั้มน้ำ มอเตอร์ ขนาดเล็ก จนกระทั่ง 1500W หรือ 2แรงม้า แล้วก็ สายไฟ THW 2.5 จะเป็นสายไฟฟ้า สำหรับวงจรย่อย ขนาดเล็กได้ โดยใช้เบรกเกอร์16A-20A ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการติดตั้ง รวมถึงเรื่องของการออกแบบ

3. IEC01 THW 1X4 sqmm. ก็จะใช้เป็นวงจรย่อยเต้ารับที่ใช้ความรุนแรงกระแสไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำอุ่นขนาดไม่เกิน4500วัตต์ เตรื่องปรับอากาศ และก็ใช้เป็นวงจรสายป้อนสำหรับคุมวงจรของห้องขนาดไม่ใหญ่มากนัก โดยพิเคราะห์ใช้เบรเกอร์ 20A-25A ขึ้นอยู่กับการออกแบบ

4. IECO1 THW 1X6 จะใช้งานกับ เครื่องน้ำอุ่นไม่เกิน6000W วัตต์ เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็นเมนคุมห้องที่ใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะขึ้น หรือจ่ายกระแสไฟให้ วงจรย่อยตามชั้นโดยใช้กระแสไฟ ไม่เกิน 25A มีเบรกเกอร์ คุมไม่เกิน25A-32A

5. IEC01 THW 1×10 จะใช้กับ เครื่องทำน้ำอุ่นขนาด8000-10000วัตต์ หรือจะเป็นวงจรสายป้อน ให้ส่วนที่เป็น หอพัก ที่มีอีกทั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่นเตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ โดยมีเบรกเกอร์ คุมไม่เกิน 40A เนื่องจากว่าสายจ่ายในตึกส่วนใหญ่จะเป็นจะต้องทำการเดินในท่อหรือราง รวมทั้งจะต้องนึกถึงขนาดท่อ ราง ให้สมควรด้วย ถ้าคือการใช้งานขึงบนแรค บางทีอาจใช้เบรกเกอร์คุม ถึง50A

6. IEC01 THW 1×16 มักใช้งานกับเครื่องใช้สอยหรือเครื่องจักร ที่ใช้ความรุนแรงไฟมากมาย หรือเป็นสายเมนที่ต่อโยงมาจากมิเตอร์กระแสไฟฟ้า15(45) A แลัวร้อยท่อเพื่อเข้ามาที่ตู้คอนซูเมอร์ แล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้ทั้งยังบ้านตึก โดยใช้เบรเกอร์คุม50A รวมทั้งมีค่าพิกัดกระแสลัดวงจร (IC interrupting current) มากพอที่การไฟฟ้าได้กำหนดเอาไว้

7. IEC01 THW 1X25 เมื่อใช้งานในตึกแล้วใส่ท่อ เบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 63A ก็ใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่มากมาย อุปกรณ์ไฟฟ้า เต้ารับ ดวงโคมไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก

8. IEC01 THW 1X35 เมื่อใช้งานในตึกแล้วใส่ท่อ เบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 80A ยังคงใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่มากมาย เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เต้ารับ ดวงโคมจำนวนมาก หรือ ขอมิเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า30(100) ได้ ซึ่งจำเป็นต้องใคร่ครวญขั้นตอนการเดินสาย ขนาดเบรเกอร์ตามข้อปฏิบัติ ของการขอใช้ไฟ ให้ถูก

9. IEC01 THW 1X50 เมื่อใช้งานในตึกใส่ท่อ หรือราง ขนาดเบรกเกอร์ที่ใส่จะเป็นขนาด 100A และก็ ยังคงใช้เป็นสายป้อนวงจร ให้ตามชั้นของตึกที่มีพื้นที่ใหญ่ ที่มีปริมาณห้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เต้ารับ ดวงโคมจำนวนมาก หรือ เป็นสายเมน ขอมิเตอร์ใช้กระแสไฟฟ้า30(100) ได้ ซึ่งจำเป็นต้องไตร่ตรองแนวทางการเดินสาย ขนาดเบรเกอร์ตามข้อปฏิบัติ ของการขอใช้ไฟ ให้ถูกต้อง

10. IEC01 THW ส่วนขนาดสายไฟฟ้าที่มีเบอร์มากยิ่งขึ้นก็ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หมายคือพื้นที่หน้าตัดทองแดงใหญ่ขึ้นก็จ่ายกระแสไฟ กะแสไฟฟ้าได้มากขึ้น ใช้งานกับบ้าน ตึก โรงงาน ซึ่งจำต้องคำนวณ เนื้อที่ด้วยว่าขนาดใช้งาน ให้เหมาะสมควร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่า

สรุป

เมื่อไตร่ตรองแล้วจะมีความเห็นว่าสายไฟ THW ขนาดไม่ใหญ่นัก ยกตัวอย่างเช่นTHW1X1.5 THW 1X2.5 เกี่ยวพันกับ บุคคล ผู้ใช้ไฟมากมาย อย่างเช่น ดวงโคมฟ้า ส่องสว่าง และก็เต้ารับ อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุทั่วๆไป แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านอย่างยิ่ง รวมทั้งมีจุดใช้งาน รอยต่อสายมากมาย จำเป็นจะต้องเน้นย้ำสำหรับการเลือกใช้สายไฟฟ้าที่ตามมาตรฐาน อย่างแท้จริง การต่อใช้งานให้แน่น อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะ IEC01 THW 1X2.5 หรือ THW2.5 หรือที่เราเรียก

กันจันชินหรือเคยปาก ว่า สายเดี่ยว 2.5 การพันสายต่อสาย จุดเชื่อมสาย จุดพักสายไฟในพูลบ็อก จุดเข้าสายที่เต้ารับ สวิชท์ จำจะเป็นต้องแน่นพอ การใช้วายนัท ที่มีคุณภาพดี วิธีพันสายที่ถูกวิธี ก็จะก่อให้สายไม่หลุด หละหลวมโยก ซึ่งบางทีอาจเป็นต้นเหตุให้ทำให้เป็นอันตรายต่อบุคคลแล้วก็ตัวของอาคารหรือตึกได้ ส่วนขนาดอื่นดังเช่นTHW 1X4 THW1X6 หรือทุกขนาด ทุกชนิด นั้นก็ด้วยเหมือนกัน การออกแบบ จัดตั้ง ใช้สายได้ขนาดที่ถูก ราง ท่อ ถูกขนาด การใช้หาง

ปลา วายนัท ที่มีคุณภาพสูง การต่อสายถูกต้องหรือถูกวิธี แน่นมากพอ ก็จะอีกทั้งยังจะช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าการซ่อมแซม และก็ความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ กระแสไฟฟ้านั้นได้เป็นอย่างดี